EASYCHEF

BATATA DOCE FRITA (1,1kg)

Easy Chef

MACCAIN

BATATA 7mm (2,25kg)

McCain Corte Fino

BATATA 9mm (2,5kg)

Unique McCain

BATATA 9mm (2,5kg)

McCain Tradicional

BATATA 9mm COATED (2,5kg)

McCain Super Crocante Stay Crisp

BATATA 12mm (2,5kg)

McCain Corte Caseiro

BATATA PALITO 9mm RÚSTICO

McCain

BATATA CRINKLE (2,5kg)

McCain Ondulada

BATATA FRY’N DIP (2,5kg)

McCain (Canoa)

BATATA NOISETTES (2,5kg)

McCain

BATATA SMILES (1,5kg)

McCain

BATATA EMOTICONS (1,5kg)

McCain

BATATA WEDGES (2,5kg)

(Gomo c/ Casca) Rústica
McCain

BATATA MAXXI CHIPS (2kg)

McCain

QUALITY

BATATA 7mm (2,5kg)

Quality

BATATA 7mm COATED (2,5kg)

Quality

BATATA PRIME FRIES 10mm (2,5kg)

Quality

BATATA 10mm (2kg)

Quality

BATATA 10mm (2,5kg)

Quality

BATATA 10mm COATED (2,5kg)

Quality

BATATA CANOA COATED (2,5kg)

Quality

BATATA CRINKLE (2,5kg)

Quality (Ondulada)

BATATA NOISETTES (2,5kg)

Quality

BATATA RÚSTICA WEDGES (2,5kg)

Quality